Мы принимаем:

Следуй за нами, следуй за стилем

123